Közérdekű adatok

 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA  I.

I. Szervezeti, személyzeti adatok
Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
Székhelye: Zsáka
Postai címe: 4142.  Zsáka, Szabadság tér 1.
Telefon: (54) 442-024,
Fax: (54) 442-024.
Honlap: http://zsaka.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Cím: 4142. Zsáka, Szabadság tér 1.
Tel: (54) 442-024, Fax: (54) 442-024. e-mail: hivatal@zsaka.hu

Ügyfélfogadás rendje:
Ügyintézők: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8-12 óra között, szerda 8-16 óra között
Jegyző: hétfő és szerda 14-16 óra között
Polgármester: kedd 9-11 óra között

A szervezeti struktúra
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Felépítés:
Polgármester
Jegyző
ügyintézők
(adóügy, pénzügy, igazgatás)
A szerv vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének neve, beosztása, elérhetőségei:

Kovács Kálmán polgármester
Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyző
Postai címe: 4142.  Zsáka, Szabadság tér 1.
Tel: (54) 442-024, Fax: (54) 442-024.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Cím: 4142. Zsáka, Szabadság tér 1.
Tel: (54) 442-024, Fax: (54) 442-024.
e-mail: hivatal@zsaka.hu

Képviselő-testület  létszáma: 7 fő

 1. Kovács Kálmán polgármester
  Papp József alpolgármester
  Baloghné Bíró Anna
  Gál Zoltán
  Gitye János
  Rozmánné Házi Marianna
  Szedlják Ildikó

A felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete ellenőrzése alatt álló más közfeladatot ellátó szerv:
—–
Gazdálkodó szervezetek
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet  nincs.

Közalapítványok

A  szerv által  alapított közalapítványok:

Zsáka Nagyközségi Önkormányzata által alapított közalapítvány:

neve:

Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: ———–

 Felettes, felügyeleti törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

http://hajdu.gov.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv  alaptevékenysége, feladat-és hatásköre:
Szervezeti és működési szabályzat
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:
Államigazgatási, Önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben eljáró szerv:
Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete
Zsáka nagyközség Polgármestere
Illetékesség: Zsáka nagyközség közigazgatási területe.
Az ügyintézéshez nyújtott útmutató, irat benyújtásának módja, helye, ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok
elérhetők a Letölthető nyomtatványok menüpont alatt.

Közszolgáltatások:

Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Gyermekjóléti szolgáltatás
Családsegítés
Óvodai nevelés

szilárd hulladék kezelés
folyékony hulladék kezelés

A szerv nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok

Döntéshozatal, ülések

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Pályázatok

Közérdekű adatok igénylése

Közzétételi listák

III. Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Egyéb ellenőrzések vizsgálatok

A működés eredményessége, teljesítmény

Működési statisztika

Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

Számviteli beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Költségvetések, beszámolók

A foglalkoztatottak

Támogatások

 Szerződések

 Koncessziók

Egyéb kifizetések

Közbeszerzés:

Közbeszerzési terv 2010.

Közbeszerzési szabályzat

 

 

 

Közérdekű adatok  II.

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos elnevezése: Zsákai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat
Székhelye:  4142 Zsáka, Bethlen Gábor út 11.
Postai címe: 4142.  Zsáka, Szabadság tér 1.
Telefon: (54) 442-024,
Fax: (54) 442-024.
Honlap: http://zsaka.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Cím: 4142. Zsáka, Szabadság tér 1.
Tel: (54) 442-024, Fax: (54) 442-024. e-mail: hivatal@zsaka.hu

A szervezeti struktúra
 Nemzetiségi önkormányzat szervezeti felépítése, vezetőjének neve, beosztása, elérhetőségei:

Dobi Sándor elnök polgármester
Dudoma Roland elnökhelyettes
Postai címe: 4142.  Zsáka, Szabadság tér 1.
Tel: (54) 442-024, Fax: (54) 442-024.
Képviselő-testület  létszáma: 2 fő

 

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A nemzetiségi önkormányzat  alaptevékenysége, feladat-és hatásköre:
Szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint

szmsz roma 

szmsz módosítás

Illetékesség: Zsáka nagyközség közigazgatási területe

III. Gazdálkodásra vonatkozó adatok

 • nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetése az alábbi fájlról

2021. évi kv roma