Közérdekű elérhetőségek

Általános segélyhívó: 112
Mentők:                      104
Tűzoltóság:                 105
Rendőrség:                 107
Helyi rendőrőrs:         54/442-133
Körzeti megbízott:      Szántó Attila r.főtörzsőrmester
Elérhetősége: 06/30-382-6479

Az orvosi ügyeletről az Országos Mentőszolgálat gondoskodik.

A Központi  ügyeleti telefonszám 2023.február 1-től:  1830

Közműszolgáltatók telefonszámai:

 • ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41.)
  Közigazgatási vonal (számlázással kapcsolatos észrevétel: 06 80/262-000
  Áramellátással kapcsolatos hibabejelentés: 06 80/210-310
  Közvilágítási hibabejelentés: 06 1 457-0575 telefonszámon, illetve a Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal 1. számú irodájában lehet megtenni. A hiba bejelentésekor
  közölni kell a villanyoszlop helyét és sorszámát.
 • Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)
  Központi Ügyfélszolgálati e-mail: szolnok@tvrzrt.hu
  Telefonos ügyfélszolgálat: 06 80/205-157
  Vízellátással kapcsolatos hibabejelentés: 06 80/205-157
 • FŐGÁZ (4026 Debrecen, Péterfia u. 18.)
  Ügyfélszolgálat: 06 1/474-9999
  Hibabejelentés: 06 80/300-300 (Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft.)

Hatósági állatorvos: Dr. Kövér Pál
Elérhetősége: 06 20/551-4123
Falugazdász: Győri Fruzsina
Telefonszáma: 06 30/961-0935
Ügyfélfogadás: csütörtökön 08.00-tól 12.00-ig 4142 Zsáka, Bethlen Gábor út 8. szám

Helyi Köztemetőt érintő változás:
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat a Temető fenntartója 2018. január 1-jétől visszavette a köztemető üzemeltetését, de temetkezési szolgáltatást jövőben sem folytat.
A szolgáltatást – a tevékenység gyakorlására engedéllyel rendelkező – bármely szolgáltató azonos feltételekkel végezheti.