Önkormányzati rendeletek

 

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 9/2000./VI.29./számú rendelete Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

ZSÁKA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018.(II.9.)önkormányzati rendelete ZSÁKA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009./II.1./számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(X.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatatás jogosultsági feltételeiről

Zsákai Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 10/2007.(VI.01.) számú rendelete a fiatalok első lakásának vagy lakóépületének megszerzéséhez nyújtható támogatásról

Zsáka Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VII.01.) sz. rendelete Zsáka Község Helyi Építési Szabályzata

ZSÁKA Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2005/V.23./sz. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (X.7.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011.(XII.27.)számú önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (VI.30.) önkormányzati r e n d e l e t e a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/1014.(X.28.) Önkormányzati rendelete a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról.

ZSÁKA Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1992/IV.16/ZSÖR.számú rendelete a nagyközségi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról.

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12//2001.(X.04.)számú rendelete a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőségi Hivatal) köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 25/2005.(XII.30.) számú rendelete a talajterhelési díjról.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.31.) számú rendeletét egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról.

ZSÁKA Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 5/2005/II.17/.számú rendelete az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.31.) számú rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről.

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(V.25.) számú rendelete Zsáka Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.18.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 9/2015(IV.13. ) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(II.18.) számú önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól, díjairól

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 18/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(X.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás jogosultsági feltételeiről

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(V.31.) számú rendelete az egyes épületek és utcarészletek nagyközségben képviselt építészeti, történeti, településképi értékük alapján való, helyi védelemben részesítéséről.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete építési tilalom elrendeléséről

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016.(IV.11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 9/2016( IV.11. ) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 9/2000./VI.29./számú r e n d e l e t e Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009./II.1./számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjak megállapításáról

6/2017(II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének Önkormányzat 8/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetési szabályzatáról.

Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 11/2017.( V.19. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Akadálymentes honlap
Betűméret növelés